VAKTMESTER TJENESTER

Et godt utvalg tjenester fra lokal vaktmesterservice for Rondane og omegn

Ring oss

Type oppdrag Priser fra*
Snørydding hyttetak/hustak/industritak 2600 pr tak
+ 10 pr m2
Med egenutviklet utstyr gjør vi dette raskere enn de fleste
Snørydding/brøyting 487,50
Vi måker både manueltm med snøfres, samt med traktorutstyr, ingenting er for lite eller for stort.
Enkle snekkertjenester 487,50
Bygging av terasser, skifte kledning, nye vinduer, dører
Trefelling 1250
Trefelling samt bortkjøring
Utvask 487,50
Med eget vaskepersonell kan vi ta rutinevask eller storvask
Nøkkeloppbevaring 50
Vi har sikret oppbevaring av nøkler
Transportoppdrag 350
Alt fra møbler, til masseforflytting
Graveoppdrag 570
Vi disponerer gravemaskiner i flere størrelser med sertifisert personell

*NOK, inkl mva

Type oppdrag Priser fra*
Søppelfjerning
Ingenting for lite eller stort
Gressklipping 487,5
Både mindre arealer, men vi har også utstyr for å klippe eksempelvis campingplasser effektivt
El inspeksjon i forkant av elkontroll 487,5
Her kan det være mye penger å spare. Vi gjør en visuell inspeksjon og utbedrer det vi har godkjening for.
Koordinering av el arbeid/VVS/ ventilasjon/blikkenslager 487,5
Våre faste samarbeidspartnere er Otto Moen Installasjon og GK rør på Otta.
Bortkjøring av hageavfall 487,5
Ingenting er for lite eller stort
Støvsuging av løv 487,5
Med egnet utstyr kan vi rydde mindre og store arealer på kort tid.
Maling ute og inne
Be om tilbud
Skigard 540
Vi har ansatte som lager skigard
Muring
Støping av plater for garasjer, oppsetting av støttemurer, muring med leca og skifermurer
Tilsyn av hus/hytter/industri 260
Ring og få tilbud på tilsynsavtale. Rabatt ved 6,9 og 12 mnd